Zgodny z normą ISO 21287. Jednostronne lub dwustronne działanie. Pojedyncze lub podwójne tłoczysko. System anty rotacyjny. Wersja specjalna: ATEX. Produkcja w Łodzi – szybsza realizacja