Zawór proporcjonalny, trójdrogowy przeznaczony do rozdzielania lub dawkowania powietrza i innych mediów bez zanieczyszczeń. Zawory mogą być sterowane sygnałem 0-10 V, 0-20 mA lub 4-20 mA. Podłączenia zaworu do systemu Sentronic plus, co pozwala na dokładną diagnostykę, zmiany ustawień