Solidnie skonstruowany zawór. Zastosowanie przy parze, wodzie przegrzanej oraz mediach agresywnych. W standardzie posiada optyczny wskaźnik położenia. Zawory są zgodne z dyrektywą ciśnieniową 2014/64/EU oraz normą IEC 61508 Standard (2010 route 2H version) i SIL 2 for HFT= 0. Maksymalna lepkość medium 5000 cSt (mm2/s)