Duży przepływ, przy niskiej stracie ciśnienia. Praca z lepkimi lub ściernymi cieczami i gazami – maksymalna lepkość medium 6000 cSt (mm2/s). Zawory spełniają warunki artykułu 4.3 dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68 / UE. Wersja specjalna zgodna z ATEX